Laboratorium Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23

Pracownia Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych E-23

Informacje ogólneAdres

Pracownia Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych (E-23)
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Kierownictwo

Kierownik Katedry: dr inż. Jerzy Szczepanik

Sekretariat:

mgr inż. Janina Ryszka, mgr Agata Taler
tel.: (0-12) 628-26-14, tel./fax: (0-12) 628-20-44
Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej