Kierownictwo

Kierownik Pracowni:
dr inż. Jerzy Szczepanik