Pracownicy

Profesorowie:
Dr hab. inż. Zbigniew Porada, prof. PK
tel. (12) 628-26-39, p. 1/1
e-mail: zporada@op.pl

Dr hab. inż. Vasyl Hudym, prof. PK
tel. (12) 628-26-69, p. 1/4
e-mail: gudymvi@ukr.net

Adiunkci:
Dr inż. Marek Rejmer
tel. (12) 628-26-32, p. 8C
e-mail: mrejmer@wieik.pk.edu.pl

Dr inż. Janusz Lesiecki
tel. (12) 628-26-34, p. 8B
e-mail: magles@wp.pl

Dr inż. Jerzy Szczepanik
tel. (12) 628-26-23, p. 1/7
e-mail: jerzy_szczepanik@hotmail.com

Asystenci:
Mgr inż. Tomasz Sieńko
tel. (12) 628-26-23, p. 1/7
e-mail: sienko77@o2.pl

Mgr inż. Monika Kamińska
tel. (12) 628-26-34, p. 8B
e-mail: